bumkeyk : Me alone @ Nagoooooyaaaaaaaaaaaaaaaaaa hoooootelllllll.

bumkeyk : Moi, seul à l’hoooootelllllll à Nagoooooyaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Crédit : bumkeyk © Instagram
Traduction française : June_R1 © SHINee France